Проект DESIREE Gas

Проект DESIREE Gas

20% безвъзмездна помощ от стойността на сумата по присъединяване/битова газификацията се поемат по проекта DESIREE Gas

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране ще получи подкрепата Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България “ (Проект DESIREEGAS) ще осигури финансиране, безвъзмездна помощ и техническа помощ за проекти за преход от въглеродно интензивна електроенергия към природен газ в българските домакинства. Той ще финансира вътрешни газови инсталации, високоефективни газови бойлери и отопление на помещенията в еднофамилни къщи и многофамилни блокове.

Управляващ орган е Министерство на енергетиката на Република България.
Допълнителна информация можете да откриете на страницата на проекта: http://desireegas.bg