За нас

Поли Ин 95 ЕООД проектира и изгражда газови и отоплителни инсталации на територията на град Пловдив и страната. Ако до Вас има изградена газопреносна мрежа, ние можем да извършим проучване и проектиране на газова инсталация за Вашият дом и присъединяване към мрежата на газоразпределителното предприятие, обслужващо населеното място и територия.

Нашата мисия е да бъдем част от едно от  най-големите предизвикателства пред нашето общество – изграждане на инсталация за доставяне на чиста енергия в подкрепа на нашия свят в бъдещето. 

Основно мото на Поли Ин 95 ЕООД е „Инвестиция в бъдещето!“ 

Работим за развитието и прилагането на иновативни и достъпни енергийни решения.