Природен газ

Природен газ

Природният газ е една от най-чистите и най-полезни форми на енергия в наши  дни.
Природният газ е въглеводород, което означава, че се състои от съединения с водород и въглерод.

Транспортирането на природен газ до нашите домове и бизнес изисква широка мрежа от взаимосвързани тръбопроводи, предназначени за движението на природен газ бързо и ефективно на голямо разстояние.

От тръбопроводите за пренос, газът преминава в система за дистрибуция с ниско атмосферно налягане. Като предпазна мярка, основният газов доставчик добавя мирис на газа (за да можем да усетим мирис в малко вероятния случай на теч). След това газта се изпраща до краен потребител чрез мрежа от по-малки тръбопроводи.

За да завърши своя път до потребителя, природният газ трябва да мине през устройство – регулатор за намаляване на налягане, така че да е безопасно да стигне до домовете ни.