Сервизна дейност

ПОЛИ ИН 95 ЕООД предлага гаранционна, извънгаранционна и абонаментна поддръжка на вогрейни и парни котли, настройка на горивни процеси, поддръжка на газови и нафтови горелки. Поддръжка и ремонт на промишлени и сградни газови инсталации, газови котли, газрегулаторни инсталации. Периодична проверка и настройка на обезопасителна автоматика включително и на стационарни газсигнализиращи устройства. Фирмата е регистрирано по чл. 36, ал. 6 от Закон за Техническите Изисквания към Продуктите с лиценз № Пд 265 за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опастност.
В случай на възникване на повреда и/или аварийна ситуация ви предлагаме адекватна и бърза реакция:
1. Посещение на авариен екип на място
2. Диагностициране от квалифициран специалист
3. Отстраняване на повредата.

Aбонаментна поддръжка
При сключване на абонаментен сервизен договор си осигурявате качествено и сигурно обслужване.

За контакт: тел. +359 89 7967972 ; + 359 87 8210650

Поли Ин 95 ЕООД
гр. Пловдив 4000, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ 7