Проектиране на газови инсталации

Поли Ин 95 ЕООД извършва проектиране на газови инсталации за битови и индустриални клиенти

Проектираме сградни газови и отоплителни инсталации на територията на град Пловдив и страната. Ако до Вас има изградена газопреносна мрежа, ние можем да извършим проучване и проектиране на газова инсталация. След като проекта е готов предлагаме и присъединяване към мрежата на газоразпределителното предприятие, обслужващо населеното място и територия.

Преди да започнем проектиране на газова инсталация е необходимо да се изготви техническо задание. Моля, свържете се с нас за повече информация